Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today Numbers 6 and Paul's Testimony

February 19, 2011

 
 

My name is Paul, I am from the United States.

ผมชื่อพอล ผมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

I am on mission with the World Race Team visiting and serving 11 different countries over an 11 month time period. 

ผมในภารกิจกับโลกการแข่งขันทีมเยี่ยมและให้บริการที่แตกต่างกัน 11 ประเทศกว่า 11 เดือน

In the USA, I live in the city of Tempe, in the state of Arizona, near to Arizona State University.

ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ฉันอาศัยอยู่ในเมืองของการแข่งในรัฐแอริโซนาใกล้กับมหาวิทยาลัยของรัฐแอริโซนา

I am a follower of Jesus, a runner, a brother, a son, a friend, and most importantly, I am beloved by God!

ผมกำลังติดตามของพระเยซู, รองชนะเลิศ, พี่ชาย, ลูก, เพื่อน, และที่สำคัญที่สุดฉันรักโดยพระเจ้า!

I recently graduated with a degree in sociology from Arizona State University and am now a missionary traveling around the world, sharing the love of Jesus with a world desperately in need of Him.

เมื่อ เร็ว ๆ นี้ผมจบการศึกษาในสาขาสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอริโซนาและ น. ตอนนี้มิชชันนารีที่เดินทางรอบโลก, การแบ่งปันความรักของพระเยซูกับคนทั่วโลกหมดในความต้องการของพระองค์

I have also worked with Campus Crusade for Christ at Arizona State University for the past three and one half years now.

ผมได้ทำงานยังมีสงครามครูเสดวิทยาเขตสำหรับคริสต์ที่มหาวิทยาลัยของรัฐแอริโซนาสำหรับที่ผ่านมาสามและหนึ่งปีครึ่ง

During my last year at the university, I was blessed to lead a wonderful small group of Bible students.

ในช่วงปีที่ผ่านมาของฉันอยู่ที่มหาวิทยาลัยผมพรที่นำกลุ่มเล็ก ๆ ที่ยอดเยี่ยมของนักศึกษาพระคัมภีร์

These men and women of God have shaped me to be the man I am today, they have sharpened me like iron!

คนเหล่านี้และหญิงของพระเจ้ามีรูปให้ผมเป็นคนผมวันนี้พวกเขาได้รุนแรงขึ้นฉันเช่นเหล็ก!

God has allowed me to witness the incredible power of His saving grace at work in the lives of the students there, but He has now seen fit to bring me here, to Thailand, to pray the same life transforming power over those who have yet to encounter this great love.

พระ เจ้าได้อนุญาตให้ผมมาเป็นพยานในอำนาจอย่างไม่น่าเชื่อของการประหยัดพระคุณ ของพระองค์ในการทำงานในชีวิตของนักเรียนมี แต่เขาได้เห็นในขณะนี้เหมาะสมที่จะนำฉันไปที่นี่ประเทศไทยเพื่ออธิษฐานชีวิต เดียวกันเปลี่ยนอำนาจเหนือผู้ที่ยังไม่ พบรักอันยิ่งใหญ่นี้

I am also a runner, and have been for some years now. I started running my junior year of high school and recognize that God has blessed me with a passion and ability that allows me to experience Him in exactly the way He designed me. 

นอกจากนี้ผมยังรองชนะเลิศและได้รับหลายปีแล้ว ผม เริ่มทำงานต้นปีของโรงเรียนมัธยมของฉันและรับรู้ว่าพระเจ้ามีความสุขผมกับ ความชอบและความสามารถที่ช่วยให้ผมได้สัมผัสกับพระองค์ในตรงทางเขาออกแบบผม

While running I can encounter His love, in a place where no one else but He and I can be.

ขณะที่ทำงานผมสามารถพบกับความรักของพระเจ้าในสถานที่ที่ไม่มีใคร แต่เขาและผมสามารถ

I rejoice that I was so fearfully and wonderfully made to enjoy Him in this way, my spiritual act of worship is in my enjoyment of Him through running!

ฉัน ดีใจที่ฉันถูกดังนั้นตระหนกและทำอย่างน่าพิศวงเพลิดเพลินไปกับพระเจ้าด้วย วิธีนี้จิตวิญญาณของฉันได้กระทำการบูชาอยู่ในความสุขของฉันของพระองค์ผ่าน การทำงาน!

In spite of the love I am describing to you now, know that I have not always been this way, but rather let me bear witness to the God who changed my heart from dead to alive; from hate to love.

ถึง แม้ความรักฉันอธิบายให้คุณตอนนี้รู้ว่าผมไม่ได้เสมอด้วยวิธีนี้ แต่ให้ฉันเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าผู้ที่เปลี่ยนหัวใจไปจากคนตายมีชีวิต; จากความเกลียดชังที่จะรัก  For notes Numbers 6 see www.wdbydana.com/sermon.html

 
 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top