Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today Christmas English lesson

December 21, 2011

 
 

Christmas is a holiday celebrated around the world. 

คริสต์มาสเป็นวันหยุดที่ผู้คนได้เฉลิมฉลองกันทั่วโลก

It is celebrated in different ways.

ผู้คนได้เฉลิมฉลองกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน

For people who are not Christians in North America and Europe, it is a time to celebrate the winter season, spend time with families, enjoy a Christmas tree in your home, exchange presents with family and friends, and eat turkey and pumpkin pie.

สำหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียน   ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป    ก็เป็นเวลาที่เขาใช้เฉลิมฉลองฤดูหนาวกับครอบครัว  เพลิดเพลินกับต้นคริสต์มาสในบ้านของตน   แลกเปลี่ยนของขวัญกับครอบครัวและเพื่อน    และกินไก่งวงและพายฟักทองกัน

For Christian people it is all of that too, but the main reason for Christmas is to celebrate the birthday of Jesus.  

สำหรับคนที่เป็นคริสเตียน  ก็เฉลิมฉลองกันแบบนั้นด้วยเหมือนกัน   แต่เหตุผลหลักสำหรับคริสต์มาสคือการฉลองวันประสูติของพระเยซู

Christians sometimes have a nativity scene they display that shows the birth of Jesus in a stable in Bethlehem with Mary, Joseph, some shepherds and some animals. 

คริสเตียนบางครั้งอาจใช้ฉากการประสูติ   ที่พวกเขาแสดงให้เห็นถึงกำเนิดของพระเยซูในรางหญ้าที่เมืองเบธเลเฮม  โดยมีนางมารีย์ โยเซฟ คนเลี้ยงแกะและสัตว์หลายตัว

Sometimes wise men are shown in the nativity also but really they came later. 

บางครั้งนักปราชญ์ก็ได้ปรากฏในฉากแสดงการประสูติด้วย   แต่จริงๆพวกเขามาถึงหลังจากนั้น

In America you might go to a shopping mall like Central Festival and you would probably see a man in red suit pretending to be Santa Claus. 

ในอเมริกา  คุณอาจไปชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า  เช่นเซ็นทรัลเฟสติวัล  และคุณอาจจะเห็นคนสวมชุดสูทสีแดงทำท่าเป็นซานตาคลอส

If a Thai family flew on a plane to Los Angeles, CA they might hear this:

หากครอบครัวคนไทยนั่งในเครื่องบิน  ไปยัง ลอสฺแอนจะลีส รัฐแคลิฟอร์เนีย พวกเขาอาจได้ยินเสียงนี้ :

Santa Claus:  So what would you like for Christmas young man? 

ซานตาคลอส : เด็กน้อย  เจ้าอยากได้อะไรล่ะคริสต์มาสปีนี้?

Boy:  I would like a bicycle, and a video game, and a ball, and some toys.

เด็ก :  ผมอยากได้จักรยาน วีดีโอเกมส์   ลูกฟุตบอล  แล้วก็ของเล่นเยอะๆ ครับ

Santa:  Have you been good?

ซานตาคลอส : แล้วเธอเป็นเด็กดีหรือเปล่าล่ะ?

Boy:  Yes, I think I have been pretty good.

เด็ก :  ครับ ผมคิดว่าผมเป็นเด็กดีทีเดียว

Thai son:  Dad, is this what Christmas is all about?

ลูกชาย : พ่อครับ  คริสต์มาสนี่  มันเป็นอย่างนี้เหรอครับ?

Thai daughter:  Yes Mom, is it shopping, and giving gifts, and Santa Claus?

ลูกสาว : จริงด้วยค่ะแม่   คริสต์มาสเป็นเรื่องของการช็อปปิ้ง ให้ของขวัญ แล้วก็ซานตาคลอสเหรอคะ?

Thai Dad:  No, I don’t think so.  I think there is more to Christmas than that.

คุณพ่อ: ไม่นะ พ่อคิดว่าไม่น่าจะใช่นะลูก   พ่อว่าคริสต์มาสน่าจะมีความหมายที่มากกว่านั้นนะ

Thai Mom:  Right, me too.  I think there must be more to Christmas than presents and Santa Claus.

คุณแม่: แม่ก็ว่างั้นแหละพ่อ   คริสต์มาสไม่น่าจะเป็นแค่เรื่องของการให้ของขวัญหรือซานตาคลอสนะ

They might hear children singing Jingle Bells

พวกเขาอาจจะได้ยินเสียงเด็ก ๆ กำลังร้องเพลง จิงเกิล เบล

Thai son:  We don’t have any snow in Thailand, what does snow, and bells, and the sleigh have to do with Christmas? 

ลูกชาย : เมืองไทยบ้านเราไม่มีหิมะ แต่หิมะ ระฆัง กับไอ้รถเลื่อนนี่  มันมาเกี่ยวอะไรกับคริสต์มาสกันหนอ?

Thai daughter:  That was a fun song, and the kids did it great.  But I don’t think that’s what Christmas is about. 

ลูกสาว : เพลงเมื่อกี๊นี้สนุกมากค่ะ   เด็กๆ ก็ร้องกันเก่งๆ ทั้งนั้น   แต่หนูก็ยังไม่เชื่อว่าคริสต์มาสมันจะมีแค่นี้

But then they would also hear some Christmas songs like these:

แต่แล้วเขาทั้งหลายก็จะได้ยินเพลงคริสตมาสแบบนี้

Away In A Manger

ไกลออกไปทรงบรทมในรางหญ้า

Away in a manger, no crib for a bed,

ไกลออกไปทรงบรรทมในรางหญ้า  ไม่มีเปลสำหรับรองรับพระกายา

The little Lord Jesus laid down His sweet head.

องค์พระเยซูน้อยทรงนอนลง รองรับพระเศียรของพระองค์

The stars in the bright sky looked down where He lay;

ดวงดาวในท้องฟ้าที่สว่างสดใส    มองลงมาเห็นที่พระองค์ทรงนอนลง

The little Lord Jesus asleep on the hay.

องค์พระเยซูน้อยทรงบรรทมหลับอยู่บนหญ้าแห้ง

The cattle are lowing, the baby awakes,

เหล่าฝูงโคคุกเข่าน้องลง ที่ซึ่งพระกุมารทารกทรงตื่นอยู่

But little Lord Jesus, no crying he makes.

แต่องค์พระเยซูน้อยทรงไม่มีเสียงร้องไห้

I love Thee, Lord Jesus! Look down from the sky,

ฉันรักพระองค์  องค์พระเยซูเจ้า!   ขอทรงมองลงมาจากฟากฟ้า

And stay by my side until morning is nigh.

และอยู่เคียงข้างฉันจนกว่าเวลาเช้ามาใกล้

Be near me, Lord Jesus; I ask thee to stay

ขอสถิตอยู่ใกล้ฉัน  องค์พระเยซูเจ้า; ฉันวิงวอนขอพระองค์ทรงอยู่

Close by me forever and love me, I pray.

สถิตใกล้ฉันตลอดไปและรักฉัน ฉันขอกราบวิงวอน

Bless all the dear children in Thy tender care,

ขอทรงอวยพรแก่เด็ก ๆ ที่รักทุกคน  ให้อยู่ในการดูแลของพระองค์

And fit us for heaven to live with Thee there.

และขอทรงจัดให้เราได้ไปอยู่กับพระองค์ที่บนสวรรค์

Hark! The Herald Angels Sing


จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
Hark! The Herald Angels Sing Glory To The New Born King
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์  สาธุการพระเจ้าเบื้องบน
Peace On Earth And Mercy Mild God

And Sinners Reconciled
พระเมตตา พระเจ้าสูงสุด       สวัสดีแก่ชนมนุษย์               
Joyful All The Nations Rise Join The Triumph Of
The Skies

ทุกประเทศ  จงตื่นยินดี    ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
With Angelic Hosts Proclaim Christ Is Born In Bethlehemเปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นบาน พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮ็ม
Hark! The Herald Angels Sing Glory To The New Born King

เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์  สาธุการพระเจ้าเบื้องบน


Thai son:  I think that is what Christmas is all about.  It is Jesus’ birthday.  I want to give him my heart. 

ลูกชาย  :ผมว่า นี่ล่ะคือความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส  เป็นวันประสูติของพระเยซู ผมอยากมอบถวายหัวใจของผมแด่พระองค์

Thai daughter:  Yes, me too.  Happy Birthday Lord Jesus, I love you and I want to serve and obey you. 

ลูกสาว : หนูก็เหมือนกันค่ะ สุขสันต์วันประสูติค่ะพระเยซู หนูรักพระองค์ หนูจะปรนนิบัติพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ค่ะ

Thai Dad:  Me too, I believe God became a man and that God loves us.

คุณพ่อ :พ่อด้วย พ่อเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงลงมาเป็นมนุษย์และพระเจ้าทรงรักพวกเราทุกคน

Thai Mom:  Yes, I heard some Christian people say that Jesus is the Son of God and that He died on the cross to pay for our sins.  But He didn’t stay dead He arose from the dead.  Christmas is celebrating the birthday of the Lord Jesus.

คุณแม่ : ค่ะ แม่ก็เหมือนกัน แม่เคยได้ยินคนที่เป็นคริสเตียนพูดว่า   พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า   และพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน   เพื่อล้างบาปเวรให้แก่เรา แต่ไม่ใช่แค่นั้น พระองค์ยังได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว  และเทศกาลคริสต์มาสก็เป็นเวลาที่เราเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูนั่นเอง

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top